In samenwerking met studenten en docenten van Van Hall Larenstein heeft Ecomunitypark een meetinstrument ontwikkeld voor monitoring van biodiversiteit. Een groene en prettige werkomgeving vergroot duurzame inzetbaarheid van mensen, daarom streven we naar een grotere biodiversiteit op het park. Ook is de dramatische afname van het aantal nuttige insecten, bijvoorbeeld bijen, belangrijk voor het behoud van de natuur in het algemeen. Vóór de ontwikkeling van het park werd dit stuk land gekenmerkt door monocultuur. Nu worden door het jaar heen biodiversiteit tellingen gedaan door studenten voor verschillende categorieën flora en fauna.

 

Snel herstel van biodiversiteit 

Binnen het eerste jaar na aanleg van het zuidelijke deel van Ecomunitypark hebben zich al 50 verschillende plantensoorten op Ecomunitypark ontwikkeld. De meeste planten die zijn waargenomen zijn typerend voor weide en grasland met een droge tot vochtige en vochtige tot natte bodem. Er zijn maar liefst 29 verschillende vogelsoorten op het park geteld. De meest voorkomende vogel is de geelgors. Bijzondere soorten zijn lepelaar, oeverzwaluw, spotvogel en torenvalk. Padden en kikkers zijn waargenomen in en rondom de beek. Ook leven er vier verschillende soorten muizen op het park: de veldmuis, de aardmuis, de rosmuis en de rosse woelmuis. Verder zijn waargenomen: twaalf verschillende soorten dagvlinders (atalanta, bont zandoogje, citroenvlinder, distelvlinder, groot dikkopje, icarusblauwtje, klein geaderd witje, klein koolwitje, kleine vuurvlinder, koevinkje, landkaartje en zwartsprietdikkopje), drie soorten libellen (bruine glazenmaker, heidelibel en de paardenbijter) en drie soorten bijen: de honingbij, de blauwzwarte houtbij en de gewone sachembij. 

Geïnteresseerd?
U bent van harte welkom op Ecomunitypark de sfeer te komen proeven en een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor uw duurzame vestigingsplek. Voor een nadere kennismaking en een aanbod op maat kunt u via 0516-432122 contact opnemen met Anne Jan Zwart, of u kunt een mail sturen naar aj.zwart @ ecomunitypark.com.
Nog enkele voordelen op een rij:
  • Duurzaam bouwen: nul op de meter en behoud van de waarde van uw vastgoed
  • Competitieve m2 prijs en lage beheerskosten natuurlijke omgeving
  • Borging van ruimtelijke kwaliteit rondom uw bedrijfspand               
  • Centraal gelegen en goed bereikbaar, in ambitieuze duurzaamheidsgemeente 
  • Biosintrum faciliteiten: oa. restaurant en vergaderruimtes 
  • Laagdrempelige toegang tot student talent
  • Kennismakelaars maken wetenschappelijke kennis goed toepasbaar voor uw business
Ecomunitypark info@ecomunitypark.com - 0516 432122
Neem nu contact op
Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over Biosintrum
Prachtige faciliteiten
Bekijk project
Meer weten over Biobased Brug
Een brug met een verhaal
Bekijk project
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project