Van Hall Larenstein participeert in samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Van Hall Larenstein richt zich op de thema's: duurzaamheid, groene leefomgeving, dier, voedsel, water, bodem, milieu, chemie, techniek en innovatie.  De samenwerking met Van Hall Larenstein en het Ecomunitypark spitst zich toe op de volgende drie onderwerpen:

  • Biobased Society

Van Hall Larenstein is één van de kenniscentra in Nederland op het gebied van Biobased Society. De studenten ondersteunen Ecomunitypark bij het uitwerken van de concepten en leveren input bij de realisatie ervan.

  • Duurzame gebiedsontwikkeling

Van Hall Larenstein gaat deelonderzoeken uitvoeren op verschillende technische milieuaspecten op het gebied van water, energie, ecologie/biodiversiteit en afval.

  • Biodiversiteitsmonitoring

Daarnaast voeren studenten van Van Hall Larenstein meerdere malen per jaar een biodiversiteitsmonitoring uit op het park onder leiding van de Friese Milieu Federatie. Tijdens een dergelijke monitoring wordt er naar verschillende criteria gekeken en getoetst of Ecomunitypark een biodiversiteitsvriendelijke plek is. 

Meer info over samenwerken met hogeschool Van Hall Larenstein vindt u hier.

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over BeStart: voor cleantech startups
Katalysator van Cleantech Startups
Bekijk project
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project
Meer weten over Biobased Brug
Een brug met een verhaal
Bekijk project