Technologie Centrum Noord Nederland (TCNN) vormt de cruciale schakel tussen innovatievragen in het bedrijfsleven en het onderwijs. Zij hebben een groot netwerk en leggen de link tussen het MKB en kennisinstellingen.TCNN werd 18 jaar geleden opgericht op voorspraak van het MKB in Noord-Nederland, om het bedrijfsleven en de kennisinstellingen dichter bij elkaar te brengen en zo innovatie te stimuleren. Directeur Wytze Rijke vertelt over zijn betrokkenheid bij Ecomunitypark

Broedkamer van ideeën

"Het is onze missie om concrete innovaties bij het bedrijfsleven te realiseren door de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen te stimuleren. TCNN heeft er aan bijgedragen dat de contacten tussen MKB en kennisinstellingen soepeler verlopen. Bedrijfsleven en kennisinstellingen kijken zo langzamerhand verder dan hun neus lang is. Er zijn veel initiatieven, er is een grote progressie. Maar er is ook nog het nodige werk te verzetten, want ondernemers hebben of nemen ook niet altijd de tijd voor innovatie door hun dagelijkse beslommeringen. Wij prikkelen bedrijven om na te denken over wat innovatie kan betekenen. Door met ze in gesprek te gaan, bijeenkomsten te organiseren, ontmoetingen te realiseren.

Onze inzet wordt betaald door de markt zelf, en eventueel door middel van subsidies. Over dat laatste geven we ook advies. We ontzorgen de betrokken partijen zoveel mogelijk. Het unieke van ons concept voor Nederland is dat wij niet gebonden zijn aan één kennisinstelling. We zoeken dus onafhankelijk naar de beste partner. Iedere projectmanager heeft een eigen aandachtsterrein. We zijn met name sterk op het gebied van medische technologie (waaronder healthy ageing), agrofood, high tech systemen en materialen, maritiem, duurzame energie en biobased economie.

Doen!

De link met Ecomunitypark is snel gemaakt: ook daar staat de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen centraal, innovatie is belangrijk, en het is een plek waar duurzaamheid, de biobased economie en biobased bouwen centraal staan. We zijn dan ook al jaren actief betrokken bij het project. Nu de bouw gaat starten en het park vorm gaat krijgen, willen we graag vanaf het begin echt betrokken zijn. En dan niet op afstand, maar van binnenuit. Daarom is TCNN betrokken in het netwerk van Ecomunitypark. Dat past bij ons: het realiseren van concrete innovaties. Niet blijven praten, doen!

Aanjaagfunctie

Wij zien het park als een toekomstige broedplaats van ideeën, een concept dat een versnelling kan gaan brengen in de innovatiekracht van Noord-Nederland. Daar willen we bij zijn en een aanjaagfunctie vervullen. En als je dan echt in de toekomst kijkt en droomt van de toekomst....": zegt Wytze Rijke. "Wie weet als er nog wat vierkante meters over zijn, pakken wij een deel van TCNN op en strijken wij zelf ook neer op het park. Het is immers een uniek concept op een prachtige centrale plek."

De andere samenwerkingsverbanden van TCNN ontdekken? Lees het hier

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over Kenniscentrum Bodem
Snelkookpan voor bodemkennis
Bekijk project
Meer weten over Biodiversiteit vergroten
Ruimtelijke kwaliteit en nuttige insecten
Bekijk project
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project