Het Ecomunitypark biedt de mogelijkheid voor hogescholen om zich te richten op de ontwikkeling en uitvoerende werkzaamheden op het Ecomunitypark. Stenden University zal het Ecomunitypark faciliteren op het gebied van horeca, recreatie en biobased toepassingen op het park. De samenwerking tussen Ecomunitypark en Stenden University spitst zich toe op drie onderwerpen:

  • Hospitality Management

Stenden is betrokken bij de ontwikkeling van het horeca concept voor het Ecomunitycenter en zal betrokken worden met haar studenten bij de exploitatie van het gebouw.

  • Toerisme en Recreatie

Stenden voert onderzoek uit naar de toeristisch-recreatieve behoefte van het gebied en zal zich tevens bezighouden met de branding van de regio op toeristisch gebied als totaal.

  • Biobased Polymeren

Stenden onderzoekt de mogelijkheden voor biobased toepassingen voor het Ecomunitycenter en is betrokken bij het realiseren van biobased gebouwen op het park. 


Meer info over de link tussen duurzame innovatie en de regionale kenniseconomie van Stenden University vindt u hier.

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over BeStart: voor cleantech startups
Katalysator van Cleantech Startups
Bekijk project
Meer weten over Biobased Brug
Een brug met een verhaal
Bekijk project
Meer weten over Biodiversiteit vergroten
Ruimtelijke kwaliteit en nuttige insecten
Bekijk project