Het Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL) en volwassenenonderwijs. Nordwin wil graag inspireren en vakmanschap aanleren om samen te werken aan een duurzame en mooie wereld. Deze toekomstvisie komt uitstekend overeen met de ideologie achter Ecomunitypark. Vanuit het Nordwin College stuurt Paula Bijvoets studenten aan voor projecten die in relatie staan met Ecomunitypark. De projecten spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:

Aanleg van het park

  • Ondersteuning in de ontwerpfase op het gebied van onder meer fiets- en wandelpaden en groenstructuren
  • Ondersteuning in de realisatiefase van het park

Beheer en onderhoud

  • Ondersteuning bij het beheer en onderhoud van het park.
  • Onderzoek naar onder andere; stedelijke- en zorglandbouw, ecologie en biodiversiteit


Wilt u meer weten over andere duurzame projecten van Het Nordwin College? U vindt ze hier.

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project
Meer weten over Kenniscentrum Bodem
Snelkookpan voor bodemkennis
Bekijk project
Meer weten over Biodiversiteit vergroten
Ruimtelijke kwaliteit en nuttige insecten
Bekijk project