Een van de beleidspeerpunten van de gemeente Ooststellingwerf is Biobased Economy. Dit onder andere met het oog op regionale ontwikkeling en vitaliteit en het binden van talent aan deze regio. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van Ecomunitypark van harte. Het park en haar duurzaamheidsaspecten hebben een voorbeeldfunctie voor de overige ontwikkelingen binnen de gemeente.

Regionale ontwikkeling
Samen met vier andere gemeenten heeft de gemeente Ooststellingwerf de handen ineen geslagen om een groeimodel te ontwikkelen voor regionale ontwikkeling. Er wordt ingezet op duurzame ontwikkeling van de regio Zuidoost Friesland waar het goed wonen, werken en recreëren is. Alle energie binnen Ooststellingwerf wordt gericht op het ontwikkelen van duurzame economie en om te komen tot een Biobased Society.

In dit licht werkt de Gemeente Ooststellingwerf intensief mee aan het realiseren van Ecomunitypark. Ook het aanjagen van het Biosintrum is een belangrijke inspanning die de gemeente (samen met de provincie) doet op dit vlak. 

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over Biodiversiteit vergroten
Ruimtelijke kwaliteit en nuttige insecten
Bekijk project
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project
Meer weten over Kenniscentrum Bodem
Snelkookpan voor bodemkennis
Bekijk project