De Friese Milieu Federatie (FMF) maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. De FMF loopt voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en daagt anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Groen op bedrijventerrein

Vaak wordt gedacht dat biodiversiteit en bedrijvigheid niet samen kunnen gaan op een bedrijventerrein. ECOstyle B.V. en de FMF willen met Ecomunitypark laten zien dat dit juist niet het geval hoeft te zijn. Ecomunitypark in Oosterwolde wordt het eerste bedrijventerrein in Nederland met een netto positieve impact op de biodiversiteit.

Plus voor biodiversiteit

Ecomunitypark wordt aangelegd in een natuurlijke setting, met meer dan 55% groen en water. Om dit te realiseren voert Ecomunitypark drie hoofdactiviteiten uit: het aanleggen van een natuurlijk ingerichte beek, het creëren van amfibieënpoelen en het creëren van ten minste vier verschillende habitat typen met behulp van inheemse flora. Uiteraard worden schadelijke activiteiten zo veel mogelijk voorkomen en verminderd. Bijvoorbeeld door bestaande houtwallen te behouden en vleermuisvriendelijke verlichting te installeren.

Rol Friese Milieu Federatie

De FMF ziet Ecomunitypark als inspiratiebron voor andere bedrijventerreinen in Fryslân en werkt daarom graag samen met Ecomunitypark. Naast het leveren van inhoudelijke kennis over de invulling en uitwerking van Ecomunitypark zien wij het als belangrijkste taak ons netwerk en achterban te betrekken bij de ontwikkelingen van het bedrijvenpark.

Wilt u meer lezen over de Friese Milieu Federatie? Lees het hier

Meer weten over onze projecten?
Alle projecten
Meer weten over Biobased Brug
Een brug met een verhaal
Bekijk project
Meer weten over BeStart: voor cleantech startups
Katalysator van Cleantech Startups
Bekijk project
Meer weten over BREEAM Certificaat
Internationaal Duurzaamheidscertificaat
Bekijk project