Vissen varen wel bij nieuwe waterpartij

Missende schakel in waterverbinding tussen Tsjonger en Kompanjonsfeart wordt aangelegd

Er komt een waterpartij van zo’n 100 meter lang tussen de Oosterwoldiger bedrijfsterreinen Venekoten-Zuid en het Ecomunitypark. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf stemmen in met een advies hiertoe van Wetterskip Fryslân. Het stuk is nu nog een missende schakel in de waterverbinding tussen de Tsjonger, via het Kleindiep naar de Opsterlânske Kompanjonsfeart. Door er een aaneengesloten geheel van te maken – en dankzij vispassages in het Kleindiep en binnen het Ecomunitypark – kunnen vissen en andere dieren gemakkelijker van deTsjonger naar de ruim 3 meter hoger gelegen turfvaart zwemmen. Maar niet alleen vissen hebben profijt van deze zogeheten ecologische verbinding.

De gemeente ziet er ook een kans in om de zuidelijke entree van Oosterwolde aantrekkelijker te maken, ook voor fietsers. Dat kan dan weer, zo denken ze op het gemeentehuis in Oosterwolde, voor extra aanloop voor het nog te bouwen Biosintrum – het beoogde kloppend hart van het Ecomunitypark, met daarin ook een restaurant –zorgen. Nadeel is wel dat er met de komst van het water op deze specifieke plek geen ontsluiting voor een aangrenzende – nog braak liggende – bedrijfskavel meer kan worden gemaakt. Dit kan, zo schetst het college, de aantrekkingskracht voor deze kavel negatief beïnvloeden.

Leeuwarder Courant 23 november 2017

 

Nieuwsberichten
Alle nieuwsberichten
Nieuws
13 juni
ABN AMRO Circular Economy Award nominatie
Beste circulaire werklocatie van NL?
Lees artikel
Nieuws
13 maart
Alleen deze week nog: spijkerbroeken verzamelen!
Draag met oude jeans een steentje bij aan Biosintrum
Lees artikel
Nieuws
15 februari
Bijenkasten & verduurzaamde materialistatie
Biosintrum zoektocht naar ├ęcht andere bouwmaterialen
Lees artikel
Nieuws
1 februari
Geen award... maar wel trots
O'werf in top 3 meest duurzame regio's!
Lees artikel