Veelgestelde vragen

Bedankt voor uw interesse!

We proberen veel gestelde vragen hier zo goed mogelijk te beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info @ ecomunitypark.com of 0516 - 432122.

Mobiliteit

Kan ik parkeren op het park?

Personeel en bezoekers kunnen parkeren op centrale parkeerplaatsen. Langs de wandelpaden op het natuurpark is de loopafstand tot de bedrijven steeds zo kort mogelijk en bieden de seizoenen een steeds veranderende blik op de natuur. De centrale parkeergelegenheden die bedrijven delen, zorgen voor een rustiger en natuurlijker invulling minder ruimtebeslag van bestrating. Elektrische laadpalen en overdekte fietsenstallingen worden gerealiseerd. 

Waar is het Ecomunitypark?

Ecomunitypark is centraal gelegen in Noord Nederland, in Oosterwolde langs de N381. Vanuit alle grote steden in Noord-Nederland is de locatie met de auto binnen een uur te bereiken. Het park beslaat in totaal ca. 17 hectare en is gelegen naast het bestaande bedrijventerrein Venekoten Zuid. Ecomunitypark vormt langs de N381 de poort naar Oosterwolde.

Hoe is het vervoer op Ecomunitypark geregeld?

Op het park zijn oplaadpunten voor elektrische auto's. Op de aan- en afvoerroutes naar het park worden vrachtverkeerstromen en overige verkeerstromen van elkaar gescheiden. Vrachtwagens gaan direct naar het noordelijke deel, dat bedoeld is voor vestigingspartijen in productie en distributie. Personenverkeer en langzaam verkeer worden direct naar het zuidelijke deel geleid, waar het Biosintrum is en de kantoren, het onderwijs en onderzoek worden gehuisvest.

Is het Ecomunitypark makkelijk te bereiken met het OV?

Ecomunitypark ligt aan de rand van Oosterwolde. We zijn in overleg met gemeente en vervoersbedrijven om een duurzame vervoersoplossingen van en naar het centrale busstation van Oosterwolde te vinden. 

Ecomunitypark

Hoe is het parkbeheer geregeld?

De percelen worden eigendom van bedrijven die zich vestigen op Ecomunitypark. De openbare ruimte en parkeerplaatsen blijven eigendom van Ecomunitypark. Zij draagt zorg voor de aanleg van het landschap (groen en water) en de oplevering van bouwrijpe kavels aan de toekomstige gebruikers. Parkeerplaatsen worden in voldoende mate in clusters aangelegd en worden zo gesitueerd dat loopafstanden naar de bedrijven beperkt blijven. 

Uw bedrijf zal deel uitmaken van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark. Middels een servicevergoeding draagt u bij aan park- en facilitymanagement. Deze worden uitgevoerd onder de regie van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark. De vereniging waarvan u ook lid bent, behartigt het gezamenlijke belang van borging van de ruimtelijke kwaliteit. 

Parkbeheer

Samen met werkvoorzieningen en zorginstellingen beheert en onderhoudt Ecomunitypark het terrein duurzaam. Het duurzaam beheer en onderhoud van het park, parkeerplaatsen, fiets- en wandelpaden valt onder de verantwoordelijkheid van Ecomunitypark. Ecomunitypark zal tevens richting geven aan het inhuren van facility management services, zoals glasbewassing, beveiliging, schoonmaak en centrale inkoop van goederen. Bedrijven zullen gaan participeren in een parkmanagement, waarbij gebruik wordt gemaakt van gezamenlijke parkfaciliteiten. Uitgangspunt is dat het onderhoudsconcept meer kwaliteit biedt tegen lagere kosten per bedrijf.

Gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf draagt zorg voor beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting en ondergrondse infrastructuur. 

Hoe zien de kavels eruit?

Er is flexibiliteit in samenstelling en locatie van kavels.

De openbare ruimte en parkeerplaatsen blijven eigendom van Ecomunitypark Beheer. Zij draagt zorg voor de aanleg van het park en de oplevering van bouwrijpe kavels aan de toekomstige gebruikers. Parkeerplaatsen worden in voldoende mate in clusters aangelegd en worden zo gesitueerd dat loopafstanden naar de bedrijven beperkt blijven. 

Partijen gaan deel uitmaken van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark en dragen bij voor park- en facility management middels een servicevergoeding. Park- en facility management wordt uitgevoerd onder de regie van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark. De vereniging behartigt zo het gezamenlijke belang van behoud van de ruimtelijke kwaliteit, nu en in de toekomst.

Hoe groot is Ecomunitypark?

Ecomunitypark bestaat uit ca. 17 hectare grond en de doelstelling is om de de kwaliteit van deze ruimte optimaal te benutten. Hierbij is er nadrukkelijk veel ruimte gereserveerd voor beheerde natuur. In samenwerking met o.a. Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu Federatie hebben we biodiversiteitsverhogende maatregelen getroffen. Wanneer alle kavels verkocht en bebouwd zijn, bestaat het park voor meer dan 50% uit groen en water. De ruimte en natuur spelen een belangrijke rol in de uitstraling en beleving van het park. Het is een representatieve vestigingsplaats en biedt een natuurlijke en prettige werkomgeving.

Wat houdt het BREEAM certificaat in?

Ecomunitypark heeft als eerste park in Nederland het hoogste niveau van internationaal duurzaamheidcertificaat BREEAM ontvangen. Het label "Outstanding" oftewel vijf sterren. Bij dit certificaat gaat het om de brede toepassing van duurzaamheidsonderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, materiaalgebruik, educatie en het gebruik van het gebied voor recreatieve doeleinden.

ECOstyle, het bedrijf dat zich als eerste vestigde op het Ecomunitypark, heeft eveneens BREEAM Outstanding (vijf sterren) certificaten ontvangen voor zowel het logistieke centrum als het kantoor. Bij de uitreiking werd met name het magazijn als voorbeeld voor de industrie geroemd vanwege de nadrukkelijk aandacht die bij ontwerp en bouw is besteed aan het welzijn van haar medewerkers en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn het vele gebruik van daglicht, de nestelplaatsen die de gebruikte steenkorven van de muren bieden aan een verscheidenheid aan en diertjes zoals insecten, de bijzonder hoge isolatiewaarde van de gebruikte materialen, de warmte-koude opslag met aardwarmte en het waterbehandelingsysteem voor het afvalwater waardoor aansluiting op het riool niet nodig is.