De natuur is niet maakbaar

De natuur is niet maakbaar

“Studente Marjet Horst heeft in opdracht van de Friese Milieu Federatie (FMF) een handleiding gemaakt voor het meten van de biodiversiteit. De bedoeling is dat studenten van Van Hall Larenstein straks met regelmaat metingen gaan verrichten, zodat we kunnen zien...
Lancering kenniscentrum bodem

Lancering kenniscentrum bodem

Het Kenniscentrum bodem & Bodembiodiversiteit op Ecomunitypark is een feit! Elf partijen bundelen kennis en expertise om zich sterk te maken voor een duurzame en gezonde bodem.  Emiel Elferink zal als Lector Duurzaam Bodembeheer de onderzoeksprojecten tussen de...
Natuur op bedrijvenparken

Natuur op bedrijvenparken

Steeds meer bedrijventerrein in Nederland zijn bewust bezig met het stimuleren van meer natuur op de eigen terreinen. DuurzaamDoor verzamelde een aantal concrete voorbeelden, zoals Ecomunitypark. Lees meer over het Ecomunitypark en andere initiatieven in het...
Resultaten biodiversiteit

Resultaten biodiversiteit

Studenten van Van Hall Larenstein hebben het afgelopen jaar een biodiversiteitsmonitoring uitgevoerd. Zij hebben o.a. 29 verschillende vogelsoorten geteld op het park. Bijvoorbeeld de geelgors, lepelaar, torenvalk, oeverzwaluw en de spotvogel.Naast het blauwtje (foto)...

Vissen varen wel bij nieuwe waterpartij

Missende schakel in waterverbinding tussen Tsjonger en Kompanjonsfeart wordt aangelegd Er komt een waterpartij van zo’n 100 meter lang tussen de Oosterwoldiger bedrijfsterreinen Venekoten-Zuid en het Ecomunitypark. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf...