Studente ontwikkelt monitoringsinstrument biodiversiteit

door jul 1, 2020Biodiversiteit0 Reacties

Ecomunitypark wordt ontwikkeld tot een groen bedrijventerrein, waarbij veel aandacht naar biodiversiteit uitgaat. Om een hogere biodiversiteit op het terrein te creëren worden met verschillende habitat types geleidelijke overgangen gecreëerd van open naar gesloten vegetaties.

De beplantingen zullen bestaan uit inheemse soorten die voedsel-, nest- en schuilmogelijkheden biedt aan o.a. vogels, reptielen, kleine zoogdieren en insecten.Verder zullen ook inheemse noot- en besdragende bomen en heesters worden geplant, wat ook als voedselbron dient voor kleine zoogdieren en vogels. Bovendien wordt door middel van het aanleggen van een amfibieën poel een geschikt habitat gecreëerd voor amfibieën. 

Het is zeer interessant om te weten hoeveel invloed de biodiversiteit verhogende maatregelen nou daadwerkelijk heeft op de biodiversiteit. Om dit in beeld te brengen heb ik in het kader van mijn majorstage bij de Friese Milieu Federatie een monitoringshandleiding geschreven om de biodiversiteit op Ecomunitypark te meten. Hierbij worden diverse doelgroepen meegenomen waarvoor metingen verricht zullen worden. Dit zijn de vlinders, libellen en bijen, spits-, woel-, en echte muizen, herpetofauna, vleermuizen, vissen, vegetatie en vogels.

Met behulp van de Shannon-Wiener biodiversiteit index wordt de biodiversiteit van Ecomunitypark uitgedrukt in een getal. Op deze manier kan de biodiversiteit van verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Bij 1,5 is er sprake van een lage biodiversiteit en bij 3,5 is er sprake van een hoge biodiversiteit. In totaal zijn er negen maanden nodig om alle diergroepen te monitoren op Ecomunitypark. 

Ik heb met zeer veel plezier aan deze opdracht gewerkt en ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar het eindresultaat van Ecomunitypark. Ik hoop dat het bedrijventerrein in de toekomst een zeer fijne werkplek biedt dat vol staat met prachtige planten en waar veel dieren bewonderd kunnen worden.

Marjet Horst (vierdejaars Diermanagement student van Hall-Larenstein)