Veelgestelde vragen

Bedankt voor uw interesse!

We proberen veel gestelde vragen hier zo goed mogelijk te beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info @ ecomunitypark.com of 0516 - 432122.

Mobiliteit

Kan ik parkeren op het park?

Parkeren voor personeel en bezoekers wordt geaccommodeerd op centrale parkeerplaatsen, waardoor er een rustiger ruimtelijk beeld ontstaat en parkeerplaatsen door bedrijven kunnen worden gedeeld, wat minder ruimtebeslag tot gevolg heeft. Laadpalen en overdekte fietsenstallingen worden gerealiseerd. Loopafstand tot de bedrijven wordt zo kort mogelijk.

Waar is het Ecomunitypark?

Ecomunitypark is centraal gelegen in Noord Nederland, in Oosterwolde langs de N381. Vanuit alle grote steden in Noord-Nederland is de locatie met de auto binnen een uur te bereiken. Het park beslaat in totaal ca. 17 hectare en is gelegen naast het bestaande bedrijventerrein Venekoten Zuid. Ecomunitypark vormt langs de N381 de poort naar Oosterwolde.

Hoe is het vervoer op het Ecomunitypark geregeld?

Op het park komen elektrische oplaadpunten voor elektrische auto's. Op de aan- en afvoerroutes naar het park worden vrachtverkeerstromen en overige verkeerstromen van elkaar gescheiden. Vrachtwagens gaan direct naar het noordelijke deel, dat bedoeld is voor productie en distributie. Personenverkeer en langzaam verkeer worden direct naar het zuidelijke deel geleid, waar de kantoren, het onderwijs en onderzoek worden gehuisvest.

Is het Ecomunitypark makkelijk te bereiken met het OV?

Ecomunitypark ligt aan de rand van Oosterwolde. In overleg met de gemeente wordt er gezocht naar duurzame vervoersoplossingen van en naar het centrale busstation van Oosterwolde. Ten behoeve van het vervoer van studenten uit Leeuwarden zullen duurzame vervoersoplossingen, zoals elektrisch busvervoer worden voorzien.

Ecomunitypark

Wie is verantwoordelijk voor het parkbeheer?

De percelen zullen worden verkocht aan geïnteresseerde partijen. De openbare ruimte en parkeerplaatsen blijven eigendom van Ecomunitypark. Zij draagt zorg voor de aanleg van het landschap (groen en water) en de oplevering van bouwrijpe kavels aan de toekomstige gebruikers. Parkeerplaatsen worden in voldoende mate in clusters aangelegd en worden zo gesitueerd dat loopafstanden naar de bedrijven beperkt blijven. 

Partijen gaan deel uitmaken van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark en dragen bij voor park- en facility management middels een servicevergoeding. Park- en facility management wordt uitgevoerd onder de regie van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark. De vereniging behartigt zo het gezamenlijke belang van behoud van de ruimtelijke kwaliteit, nu en in de toekomst.

Parkbeheer

Samen met werkvoorzieningen en zorginstellingen zal Ecomunitypark het terrein duurzaam gaan beheren en onderhouden. Het duurzaam beheer en onderhoud van het park, parkeerplaatsen, fiets- en wandelpaden valt onder de verantwoordelijkheid van Ecomunitypark. Ecomunitypark zal tevens richting geven aan het inhuren van facility management services, zoals glasbewassing, beveiliging, schoonmaak en centrale inkoop van goederen. Bedrijven zullen gaan participeren in een parkmanagement, waarbij gebruik wordt gemaakt van gezamenlijke parkfaciliteiten. Uitgangspunt is dat het onderhoudsconcept meer kwaliteit biedt tegen lagere kosten per bedrijf.

Gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf draagt zorg voor beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting en ondergrondse infrastructuur. 

Grondverkoop

De percelen zullen worden verkocht aan geïnteresseerde partijen. De openbare ruimte en parkeerplaatsen blijven eigendom van Ecomunitypark Beheer. Zij draagt zorg voor de aanleg van het park en de oplevering van bouwrijpe kavels aan de toekomstige gebruikers. Parkeerplaatsen worden in voldoende mate in clusters aangelegd en worden zo gesitueerd dat loopafstanden naar de bedrijven beperkt blijven. 

Partijen gaan deel uitmaken van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark en dragen bij voor park- en facility management middels een servicevergoeding. Park- en facility management wordt uitgevoerd onder de regie van de Vereniging Duurzaam Beheer Ecomunitypark. De vereniging behartigt zo het gezamenlijke belang van behoud van de ruimtelijke kwaliteit, nu en in de toekomst.

Hoe groot is het Ecomunitypark?

Ecomunitypark bestaat uit ca. 17 hectare grond en wil de kwaliteit van deze ruimte optimaal benutten. In samenwerking met o.a. het Waterschap en de Friese Milieu Federatie worden biodiversiteitsverhogende maatregelen getroffen. Zo bestaat het park uiteindelijk voor 55% uit groen en water. De ruimte en natuur spelen een belangrijke rol in de uitstraling en beleving van het park. 

Wat houdt het BREEAM certificaat in?

Ecomunitypark heeft als eerste park in Nederland het hoogste niveau van internationaal duurzaamheidcertificaat BREEAM ontvangen. Het label "Outstanding" oftewel vijf sterren. Bij dit certificaat gaat het om de brede toepassing van duurzame onderwerpen zoals MVO, biodiversiteit, materiaalgebruik, educatie en het gebruik van het gebied voor recreatieve doeleinden.

ECOstyle, het bedrijf dat zich als eerste vestigde op het Ecomunitypark, heeft eveneens BREEAM Outstanding certificaten ontvangen voor zowel het logistieke centrum als het kantoor. Bij de uitreiking werd met name het magazijn als voorbeeld voor de industrie geroemd vanwege de nadrukkelijk aandacht die bij ontwerp en bouw is besteed aan het welzijn van haar medewerkers en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn het vele gebruik van daglicht en de nestelplaatsen die de gebruikte steenkorven van de muren bieden aan een verscheidenheid aan en diertjes zoals insecten.